הרשמה

הרשמה לחטיבת הביניים ולתיכון

הרשמה ליסודי

שימו לב, יש מקומות המחייבים חתימה בכתב יד ולא רק הקלדת שם.


לשולחים בפקס מומלץ לוודא שהפקס התקבל

לשאלות בנושא הרישום טלפון 02-6211555.


באיחולי הצלחה, הנהלת בית הספר

לאחר פתיחת המסמך בכרטיסייה חדשה

למי שאין חשבון Gmail - יש ללחוץ על קובץ , הורדה , Microsoft Word

למי שיש חשבון Gmail - יש ללחוץ על קובץ , יצירת עותק ולאחר המילוי להוריד ולהדפיס

הרשמה לבית הספר והגנים של הניסויי,מרכז העיר, יש לבצע בשני מקומות:

  1. אצלנו בבית הספר ע״י מילוי הטופס המצורף.

  2. בעיריית ירושלים במחלקת הגנים או בתי הספר לכיתה א׳.

רישום לבית הספר לכיתות ב-ו׳ בעירייה, נעשה עם אישור קבלה מבית הספר.

את הטופס המלא יש להחזיר למייל hanisuirishum@gmail.com

אחראית רישום לבית הספר היסודי והגנים בלבד: יעל נוה

yaelnave@hanisui.school רק ליסודי והגנים

רק לרישום לכיתות א-ו' וגני הניסויי 050-7117546 עדיפות לפנייה בווצאפ