הרשמה

הרשמה לתיכון

הרשמה ליסודי

טופס הרשמה - למי שהתקבל/ה


מלאו ושלחו בצירוף ספח ת"ז ובו פרטי הנרשמ/ת

לפקס 02-6247562 או לכתובת דוא"ל tichon@hanisui.school


שימו לב שיש מקומות שמחייבים חתימה ולא הקלדת שם,


לשולחים בפקס מומלץ לוודא שהפקס התקבל,

לשאלות בנושא הרישום פנו בטלפון 02-6255111.

באיחולי הצלחה ובריאות לכולם,

הנהלת בית הספר

הרשמה לבית הספר והגנים של הניסויי יש לבצע בשני מקומות:

  1. אצלנו בבית הספר ע״י מילוי הטופס המצורף.

  2. בעיריית ירושלים במחלקת הגנים או בתי הספר לכיתה א׳.

רישום לבית הספר לכיתות ב-ו׳ בעירייה' נעשה בצירוף אישור קבלה מבית הספר.

את הטופס המלא יש להחזיר למייל hanisuirishum@gmail.com

או לפקס 02

אחראית רישום:

יעל נוה

yaelnave@hanisui.school

050-7117546 עדיפות לפנייה בווצאפ