מועצת תלמידים

מועצת תלמידים הינו גוף שמייצג את תלמידי ביה"ס, במועצת יש 2 נציגים מכל כיתה (ב-ו).