חגים
בניסויי

פורים 2024

פורים 2023

פורים 2022

צופים בהופעות השכבה שהתחפשה

צוות אנגלית

תהלוכת פורים עליזה

כיתה ד'2

בחטיבה הצעירה הדלתות מתחפשות כבר שנים רבות - זו מסורת!

צוות אנגלית 🤩

צוות הגן


צוות החטיבה הצעירה בפריחה🌻

צוות בגבג - דירה להשכיר
פורים 2021