מרחב הא ודע

סיכום מרחב ד-ה

במרחב הא ודע יש אופציות לילדים לעסוק בתחומים שונים באופן עצמאי וללא הנחיה מכוונת. תחומים אלו הם בנוסף לפעילויות המגוונות במרחב, קורסים וסדנאות בנושאים שונים ופינות של זמן עצמי כמו פינת  אומנות, פינת משחק וקריאה פינת מדעים

קופסאות חקר מדעי

מתוך רצון לאפשר לילדים חוויה וגילוי עצמי של חוקים מדעים, עיצבנו מספר קופסאות  בנושאים שונים שבהם מעט מידע והרבה אביזרים וחומרים. למשל קופסת תעופה.

פינת ההמצאות

בפינה קופסת גרוטאות, וכלי עבודה. הילדים מתבקשים לחשוב על בעיה ולנסות לתכנן המצאה ולבנות את הדגם.

פינת המרחב האקדמי

משימות קריאה, כתיבה ויצירה ברמות שונות בנושאים שהם בגדר פתיחת חלונות.

וכמובן קורסים וסדנאות שונים.

ריקוד ד-ה
ריקוד 2 ד-ה