מרחבים רב גיליים

מרחב הא ודע

מרחב הבגבגים

חטיבות צעירות

בשנים האחרונות פיתחנו בבית הספר תפיסת הוראה שמשלבת הוראה הן בכיתות האם והן במרחב משותף דו-גילי, המאפשר צורת הקנייה אחרת, המותאמת אישית ומאפשרת בחירה לילדים. לצד ההקניה המתרחשת בכיתות בקבוצות קטנות, מתנהל מחוץ לכיתה, מרחב למידה משותף הכולל 4 חצאי כיתות דו-גיליות.

מטרת המרחב: יצירת מרחב למידה שישלב תהליכים לימודיים שבהם אנו זקוקים לחשיבה "מחוץ לקופסה", ושיענה על כמה עקרונות יסוד:

השיטה: בניית מרחב פיזי המשלב את התהליכים הנעשים בתוך הכיתה עם תהליכי הלמידה הנערכים במרחב, תוך כדי פיתוח אמיתי ויסודי של שני עקרונות מנחים:

א. הלמידה היחידנית ופיתוח הסקרנות ללמידה אצל התלמיד.

ב. פיתוח תהליך הבחירה אצל התלמיד.

תכנית העבודה: על מנת לתת מענה לכל כך הרבה מטרות, עלינו לבנות תכנית עבודה הבנוייה מספירלה הפוכה. כלומר, עלינו לראות תחילה את המעטפת ולבחון, במיוחד אצל הצוות, עד כמה יש תחושה שהמעטפת יכולה להכיל את מורכבות הפרויקט ועדיין להעביר לתלמידים, ולא פחות מכך למורים, במיוחד למחנכים, כי יש כאן מסגרת תומכת המאפשרת מצב של 'win-win situation" מבחינת הלמידה.

לאחר שהבטחנו את המעטפת, אנו נכנסים לתוך ליבת התכנית.

תפקיד התכנית הוא בשלושה מישורים מקבילים:

א. אפשרות ללמידה, עד כמה שניתן, לפי יכולתו ותחומי העניין של התלמיד.

ב. פיתוח תחומי עניין חדשים.

ג. הפיכת האחריות ללמידה לפלטפורמה משותפת של המורה והתלמיד.

התכנית שואפת לענות על כמה נקודות מרכזיות:

כמו כן, עלינו לקיים תהליך הערכה של ההוראה. הדרך הנכונה ביותר היא באמצעות הערכת עמיתים. ניתן לחשוב על שילוב של קבוצות הכוללות מחנך ומורה מרחב מהמרחבים השונים, שיהוו קבוצת הערכה עצמית. הדבר יאפשר לנו ללמוד אחד מן השני, ואף לעזור בהתמודדות מול הקשיים. שיטה זו תאפשר מעגלי התייחסות נוספים שיתמכו הן במורים והן בפרויקט.