אודות הניסויי

בית הספר הניסויי הינו מסגרת חינוכית המיועדת לילדים מגילאי 3 ועד 18. בית הספר מורכב משני בתי ספר, יסודי ותיכון. ביסודי לומדים כ-420 תלמידים מגן טרום-טרום חובה ועד כיתה ו', ובתיכון לומדים כ-480 תלמידים, מכיתה ז' ועד י"ב.

שני בתי הספר, השוכנים במתחם משותף, מאוגדים תחת ועד מנהל אחד, שהוא גוף משותף למורים, הורים, תלמידים ומנהלים. גוף זה דן ומחליט החלטות הקשורות במדיניות בית הספר וביישומה בשטח. לביה"ס עמותת הורים התומכת בו ומאפשרת תגבור כוחות הוראה וגיוון תחומי העשייה.

על פי גישתנו, תפקידו של צוות המורים הוא לתמוך בתלמידים בהתאם לצרכיהם ההתפתחותיים, הרגשיים, הקוגנטיביים, המוטוריים, החברתיים והיצירתיים, בלא הגדרת סולם הירארכי לגבי חשיבות התחומים – לפיכך, תכנית הלימודים בביה"ס אינה מוכתבת כל כולה מראש, ואינה נמדדת במונחים של הספק חומר, אלא נבנית בידי המורים והילדים תוך כדי הלמידה, ומדגישה את התהליך ולא את התוצר. כל זאת תוך ליווי והכנה משמעותית לקראת בחינות הבגרות בסוף התיכון.

אנו שמים דגש על קבלת אוכלוסיית תלמידים מגוונת אליהם מגיעים תלמידים מכל רחבי העיר והפריפריה, ללא קשר לכישוריהם הלימודיים, מצבם הכלכלי, רמת ההשכלה של הוריהם, דתם, הרכב המשפחה וכדומה. אנו מקדמים את הטיפול בפרט, ומקדישים לכך משאבי אנוש וזמן מרובים, משתדלים לקיים דיאלוג מתמיד עם התלמידים ומשפחותיהם, תוך בניית קהילה תומכת של תלמידים והורים. 

בגישתנו החינוכית אנו מאמינים, כי הלמידה מצויה בכל עשייה, כל עוד ההנעה לעשייה זו היא הנעה פנימית ולפיכך אנו משתדלים לפתח סביבות עשייה מגוונות והוראה דיפרנציאלית וחווייתית, תוך בניית כלי הערכה אלטרנטיביים, קונסטרוקטיביים, המשתפים את הלומד בהערכת עצמו ולא מדרגים אותו מול עמיתיו – ביטוי לכך מוצאים למשל, בהעדרם של מבחנים וציונים. בתפיסת עולמנו אנו מדגישים עבודה חינוכית חברתית ובכלל זה פתרון בעיות בדרך של גישור ומשא ומתן, וחינוך לאי-אלימות. 

אנו נותנים דגש על מעורבות הילדים בבחירת חלק מתכנית הלימודים ודרך הלמידה, ובבית הספר התיכון, התלמידים אף מוזמנים לבחור ולהנהיג לעצמם תכנית לימודים אישית והם משפיעים על מגוון תחומים הקשורים בפעילותו הלימודית והחברתית של בית הספר, ועל בחירת תלמידים ומורים חדשים המצטרפים אליהם. בתיכון החליף מודל החונכות את כיתות האם וכל תלמיד בוחר את המורה שילווה אותו באופן אישי – כך הדיאלוג האישי ורעיון הבחירה חוברים יחדיו.

במסגרת תכניות הלימודים אנו מדגישים את תחומי המדע, האמנות והיצירה ומוסיפים העשרה בתחומים כמו שחמט, אומנויות, מוסיקה, דרמה ואיכות הסביבה (מגוון הנושאים משתנה משנה לשנה). בית הספר היסודי מקיים מזה שנים קשר עם קהילת בית הספר הערבי בעין רפא-נקובה, במסגרת פרויקט יצירתיות מסורתית ופולקלור.

מיקומינו במרכז העיר מאפשר פיתוח תכניות למידה סביבתיות, הכוללת התייחסות לסביבה העירונית הקרובה אל מול בתי גידול פתוחים בהם אנו מקפידים לבקר בתכנית הטיולים העשירה הנהוגה אצלינו בכל השכבות. אנו מקפידים לשמור על קשר בין תלמידי השנתונים השונים ומקיים קבוצות למידה רב-גיליות ופעילויות חונכות, המאחדות את בתי הספר (יסודי ותיכון).