בית הספר הניסויי ירושלים | הלמידה נמצאת בכל עשייה

רישום לגני הניסויי ולבית הספר

רישום לחטיבת הביניים והתיכון

טופס הרשמה - לממשיכים 

2טופס היכרות לתלמידי הניסויי2.pdf

טופס הרשמה - למצטרפים 

טופס בקשה לרישום תשפד.pdf

טופס הרשמה למתקבלים

1טופס הרשמה לבית הספר הניסויי תשפג.docx - Google Docs.pdf

יובל שמלא בוגר הניסויי: "מה זה הניסויי בשבילי?..."

טלפון    |    פקס    |    כתובת    |    דוא"ל    |    מפת הגעה