בית הספר הניסויי ירושלים | הלמידה נמצאת בכל עשייה

יום פתוח בניסויי היסודי

ימים פתוחים בתיכון הניסויי

יום שישי 17/12/21

8:30 בספריית הניסויי היסודי

מיועד להורים בלבד

יובל שמלא בוגר הניסויי: "מה זה הניסויי בשבילי?..."