בית הספר הניסויי ירושלים | הלמידה נמצאת בכל עשייה

יום פתוח בניסויי היסודי

יובל שמלא בוגר הניסויי: "מה זה הניסויי בשבילי?..."

טלפון | פקס | כתובת | דוא"ל | מפת הגעה