ביה"ס יוצא החוצה

עותק של איך בונים מיזם - ביס יוצא החוצה.pptx

תקציר המיזם:

האם עיקר הלמידה צריך להתרחש בתוך ביה"ס ובתוך הכיתות?

מהי בעצם למידה? מה תוצריה ומי צריך להוביל אותה?

ביה"ס הניסויי היושב במרכז העיר ירושלים, בעל מסורת של פיתוח תפיסות חינוכיות ופיתוח דרכי הוראה חדשות, שואף להרחיב את משמעות הלמידה ואת גבולותיה ולהכיל בתוך הגדרת הלמידה את החיים שמחוצה לו, ואת הסביבה האורבנית שבה הוא יושב למרחב הלמידה של תלמידיו, ובתוך כך להפנות את המבט המתרכז היום בילד וצרכיו להפניית המבט של הילד לסביבתו, לשם פיתוח נקודת מבט חדשה של זיהוי הזדמנויות, יוזמות ופיתוח יחסי גומלין בהובלת התלמידים.

מה החלום שלנו?

להיות מודל חינוכי המשתמש בחיים בעיר, בגורמים שסביבו ובאתרי העיר כהזדמנויות למידה חדשות, כסביבות למידה, חקר ופעילות, כהזדמנויות ליצירת מענים רלוונטיים לחיי הלומדים השונים, וכמענים לשונות הלומדים.

להוות בית חינוך המקיים יחסי גומלין ותורם לעיר בעשייה, בפיתוח פעילויות והדרכות לקהלים שונים באתרים ובמוסדות שסביב ביה"ס. התורם לקהילה החינוכית בעיר בהיותו בית ספר אקדמי, העומד בקשר ישיר עם מכללות להוראה ,ומאפשר לפרחי הוראה בעיר להתנסות בחינוך והוראה במתודות הניסויות החדשניות.

שתוצרי העשייה הלימודית של התלמידות והתלמידים יחזקו את הקשרים של ביה"ס ותלמידיו עם הסביבה האורבנית, עם העיר ויהוו גורמי משיכה למרכז העיר, וכגורמים למיתוג ביה"ס מחד, ומרכז ירושלים מאידך כסביבה חינוכית אורבנית ייחודית.

איך?

ננצל את סביבת ביה"ס המיידית, שהיא ליבת העיר ירושלים, על שלל אתריה והמוסדות שבמרכז העיר, הכל במרחק הליכה, משוק מחנה יהודה, דרך נחלאות וימין משה, מגרש הרוסים בריכת הסולטן והעיר העתיקה. בית הספר מקיים רשת של שיתופי פעולה עם האתרים, המוסדות והעסקים ברחבי העיר וסביבתו בכדי לאפשר פעילות זו, ובכדי לקדם למידה היוצאת אל החיים ומתחברת אליהם.

התלמידים יגיעו לביה"ס וילמדו בו מבלי להכנס אליו...

לכל שכבת גיל אתר קבוע בסביבת ביה"ס ומקיימת בו תהליכי למידה, שיזמו התלמידים והם המובילים את התהליכים. בקבוצות בחירה הם בונים לעצמם פרוייקטים של חקר האתר ומיקוד העשייה שלהם בתחום שהם מחוברים אליו- מהסטוריה ועד יזמות עסקית.

במהלך הלמידה והחקר הם יוזמים מהלך שינוי, הפעלה, משחק, סרטון או הדרכה הקשורים באתר שלהם ולתחום שהם בחרו לחקור ולעסוק בו.

ביה"ס ממותג כמוקד לפעילויות חינוכיות, סביבתיות, ולשיתופי פעולה עם הסביבה האורבנית, וכבית ספר אקדמי המעשיר את התנסויות ההוראה של פרחי הוראה בעיר, ומהווה מרכז הפצה לרעיונות חינוכיים חדשניים.


ביה"ס יהווה אבן שואבת לסיורים בשני תחומים :

סיורים ללמידת תכנית הפעולה היחודית שלו,

סיורים של קבוצות תלמידים, תיירים וקהלים שונים שמהווים קהל יעד להדרכה על ידי תלמידי ביה"ס.

כלומר קבוצות המגיעות להדרכה ו/או סדנת פעילות בהדרכת התלמידים של ביה"ס , בעזרת תכניות ההדרכה / ההפעלות שהתלמידים בנו לצורך פעילות זו.

לשם מה –

  • ליצירת תפיסת עולם חדשנית של התלמידים כבעלי יכולת, כוח והשפעה לשינוי ושיפור בעיר.

  • לחינוך ליזמות, חשיבה פרואקטיבית, מעורבות פעילה ואחריות אזרחית חברתית.


מפרש סיכום צוות – בית הספר יוצא החוצה.pptx