בית הספר הניסויי יסודי

ירושלים - מרכז העיר

יום פתוח לגני הניסויי במרכז העיר (1).pptx

חזון ביה"ס 

ביה"ס פועל משנת 1972 ברוח התפיסה החינוכית-פדגוגית ניסויית, ומקיים בית חינוך ערכי חברתי ישראלי ייחודי. 

בית הספר יהווה בית גידול בעל אקלים מיטבי ומכיל לכל לומדיו ויחנך לערכי דמוקרטיה, שיוויון נתינה ואהבת האדם.

בית הספר יאפשר מסגרות למידה ייחודיות, פיתוח תהליכי צמיחה והתפתחות של היחיד והקבוצה, וידגיש את ההקשר אישי-חברתי-קהילתי.

הפעילות החינוכית תדגיש תהליכי התפתחות אישיים תוך הכרה בשונות והכלתה. 

ביה"ס פועל לפתח תכניות לימודים גמישות, מתודות ההוראה מגוונות, מאפשר התפתחות אישית של הלומד תוך בחירה, דיאלוג ערכי, הערכה רפלקטיבית מתמדת והפקת תובנות חדשות.

ביה"ס פועל ומפתח סביבות למידה שונות, למידה בהיבט רחב חוץ בית ספרי, דרכי הוראה יחודיות  תוך בחינה ואימוץ של רעיונות להתחדשות ולפיתוח שיטות הוראה נוספות.


תפיסה פדגוגית:

ביה"ס פועל ברוח התפיסה החינוכית-פדגוגית ניסויית, המחייבת מבנה ארגוני, שינוי תפיסות עבודה ושיטות עבודה, ומסגרות למידה ייחודיות, המוכוונות התפתחות היחיד והקבוצה בהקשר אישי-חברתי-קהילתי. הערכים המובילים את העשייה הבית ספרית הוא ערך ההכלה והחיים בחברה ישראלית ירושלמית הטרוגנית תוך ניצול ההטרוגניות ככלי חינוכי ערכי

הפעילות החינוכית מושתת על מבנה אירגוני ופלטפורמות הוראה מגוונת במגוון דרכים וסביבות למידה. התפיסה מאפשרת תהליכי התפתחות אישיים תוך הכרה בשונות והכלתה, גמישות בתכנית הלימודים, בתכנון ההוראה, במתודות ההוראה ובדרכי הלימוד, באופן מגוון, דיאלוגי, תוך הערכה רפלקטיבית מתמדת והפקת תובנות חדשות – בחינה ואימוץ של רעיונות להתחדשות ולפיתוח שיטות הוראה נוספות.

כל תהליכי הלמידה בביה"ס משלבים את ארבעת היסודות של ה-DNA הניסויי, ומתבססים על הפעלת בחירה, אחריות, התנסות ועצמאות, ומביאים לידי ביטוי בפלטפורמות הלמידה את מגוון המתודות ואת דרכי ההתפתחות בשני הצירים לימודי וחברתי:

- למידה רב גילית פעילה מבוססת פס"ח (פליאה, סקרנות, חקר)

- גיוון בלמידה ושימוש והעשרה בתחומי האמנויות והמיומנויות, פיתוח דמיון וחשיבה יצירתית

- למידה במרכזי למידה לעבודה עצמית ונושא חקר אישי

- יזמות תלמידים.ות

- שילוב, הכלה ותמיכה בפרט 

- למידה סביבתית: כל סביבה היא סביבת למידה, למידה חוץ בית ספרית, בית ספר מטייל

הילדות והילדים בסרטון זה צולמו במסגרת הסדנה 'דיבור בציבור' בהנחייתה של עינת קויתי טובי. הסדנה התקיימה בשבוע הרב גילי תשפ"ב. נושא השבוע בשנה זו היה 'שפה'.
🔹הניסויי בשבילי - שירה

🔸 הערכות במקום ציונים - עדרי

🔹 דפי הספגים - עלמה ולאו

🔸 המרחב - יעל ושי

🔹 חוגי ילדים - אמילי

🔸 יום המאה - רות ויואב

🔹 צא ולמד - לאו וארסמה

🔸 נושא אישי - גבע

🔹 השבוע הרב גילי - שירה, עומר, אלון, מיכל           ועומרי

🔸 טיולים שנתיים - שלם, שירה ועידו

🔹 פרוייקט ירושלים - יואב ועידו

🔸 השכבה שהתחפשה - שירה, יעל, רות                ומאיה 


הרחבה על התפיסה הבית ספרית:

בבסיס התפיסה מבנה ארגוני המותאם ליצירת תהליכי התחנכות מתמשכים, אישיים, חברתיים, דיאלוגיים, בהקשרים ורלוונטיות לעבר, להווה ולעתיד הפרט המתפתח והחברה אליה הוא משתייך. את עקרונות התפיסה החינוכית ניתן להציג במודל בשני צירים, האישי-לימודי והאישי-חברתי.

אישי- קיום למידה אינטלקטואלית חקרנית מבוססת חשיבה ביקורתיות ורפלקציה.

חברתי- פיתוח כלים חברתיים לקיום מערכות יחסים ודיאלוג.

אבני היסוד לתהליכי ההתפתחות לאורך שני הצירים הם: למידה, דיאלוג, הערכה וקהילה.

למידה – תפיסת מרחב וזמן באופן המאפשר למידה מכל דבר ובכל עת, מבוססת פס"ח (פליאה, סקרנות, חקר). הלמידה העצמאית מונעת מבחירה והתאמה אישית, מלווה בפיתוח תהליכי חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית ומטרתה פיתוח אינדיבידואל חקרני, סקרן, עצמאי, יוזם ואחראי לתהליכי הלמידה שלו.

דיאלוג - מושתת בכל מערכת יחסים, מכוון אותנטיות ורלבנטיות, מעמדה של כבוד לילד ולדעותיו. החינוך הדיאלוגי מחייב הידברות, בין מורים, תלמידים והורים. הדיאלוג מאפשר להגיע אל עולמו הפנימי של התלמיד ולהידבר על מושגים, ערכים, השקפות עולם וחוויות אישיות. בדרך זו נוצר קשר עמוק בין הלומד למורה שהוא הבסיס לצמיחת התלמיד ולליווי התהליכים ההתפתחותיים שלו. וכן, מתאפשר שיח רפלקטיבי הדדי.

הערכה - קיום תהליכי הערכה איכותנית, רפלקטיבית, דיאלוגית, הדדית - לומד.ת ומלמד.ת, תהליכי רפלקציה ארוכי טווח וקצרי טווח המלווים את תהליכי ההתפתחות ומכווינים אותם. דרכי ההערכה הייחודיות כוללות הערכת תלמידים, הערכת מורים, באופן דיאלוגי על תהליכי הלמידה ועל דרכי ההוראה תוך רפלקציה אישית, שיקוף ותהליכי בדיקה והערכה שיטתיים. הערכה איכותנית מילולית אישית זו מחליפה את ההערכה המדידה הקונבנציונאלית (אין מבחנים וציונים). ההערכה כוללת גם פיתוח כלי הערכה מוסדית לתהליכי הוראה. כלי הערכה משמשים פיתוח תהליכי בדיקה והערכה של צוות ביה"ס ושל בחינת התפיסה החינוכית ופיתוח דרכים נוספות לקידומה.

חברה וקהילה– הקהילה והקבוצה הם מפתח למערכות היחסים. תהליכי ההתפתחות מבוססים על תמיכה חברתית, הפרייה הדדית, למידה שיתופית ופיתוח מערכות יחסים בהקשר קהילתי. אנו נעזרים בקהילה ובשונות שבה כדי לפתח את התהליכים החינוכיים ולהרחיב את האפשרויות החינוכיות זאת תוך התפתחות אישית של הלומדים ובשילוב אוכלוסיות מוחלשות וקידום הלומדים למיצוי פוטנציאל אישי, לימודי, חברתי ורגשי.


אוכלוסיה ומיקום

ביה"ס ממוקם במרכז העיר ירושלים, ביה"ס על איזורי.

קולט אליו כ30% ילדי השכונות הקרובות: נחלאות, מוסררה ושוק מחנה יהודה. ביה"ס קולט מתוך הכרה במחוייבות חברתית גם ילדי מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים שרובם מתגוררים באזור הרישום של ביה"ס. כ15%  מהילדים הינם בני הקהילה האפריקאית.

בנוסף, ביה"ס, המוכר כעל-אזורי, קולט לתוכו ילדים מכל רחבי העיר ובכלל זה גם ילדים שנפלטו ממסגרות חינוכיות אחרות.

קהילת ביה"ס מאופיינת בשונות המייצגת אוכלוסיות מגוונות בעיר ירושלים, ביניהן משפחות חילוניות ומסורתיות, יהודיות וערביות, חד מיניות וחד הוריות. בגלל אופיו של ביה"ס המתמודד עם מורכבויות רבות של ילדים, ביה"ס מכיל אחוז גבוה של ילדים עם צרכים רגשיים, לקויות למידה שונות ומשלב ילדי חינוך מיוחד בתוך הכיתות. חלק חשוב בערכים המובילים את העשייה הבית ספרית הוא ערך ההכלה והחיים בחברה הטרוגנית תוך ניצול ההטרוגניות ככלי חינוכי ערכי.

מיקום ביה"ס במרכז העיר ירושלים, באזור מתחם הבילויים של העיר מהווה מקום מחייה המושך אליו מידי יום ילדים ומשפחות רבות, פעולתו החינוכית מחוברת מקום ותרומתו להחייאת מרכז העיר משמעותית.


מבנה ארגוני:

ביה"ס ממוקם בקמפוס רב גילי הכולל אשכול גנים, בי"ס יסודי, חטיבת ביניים ותיכון.

הגנים וביה"ס היסודי תחת הנהלה וצוות מורים ומורות אחד, וחטיבת הביניים והתיכון בהנהלה אחרת וצוות של התיכון. גם וועדי ההורים נפרדים לגנים ויסודי, וועד אחר לחטיבת הביניים והתיכון.

התפיסה הפדגוגית הייחודית משותפת וקיימים שיתופי פעולה בין כל מסגרות ביה"ס.


בכל שכבה החל בגילאי הגן  2 קבוצות, וכל קבוצה גננת / מורה מחנכת.

גודל הקבוצה בגן/כיתה  – עד 30 תלמידים ותלמידות

הילדים והילדות פועלים בכמה מעגלים חברתיים :

הכיתה/ הגן, השכבה ( 2 קבוצות הגיל) וכן פעילות דו- גילית : 

חטיבה צעירה המורכבת מילדי גן החובה וילדי כיתה א'

מרחב ב-ג

מרחב ד-ה

חונכויות ו', ופעילויות ה'-ו'.


אינכם מקבלים מיילים מהיסודי ומהגנים, נא לפנות ליעל נוה 

yaelnave@hanisui.school

-----

 לבעיות בנושא אתרי תוכן, נא לפנות ליוסי שמעון yossi.s@hanisui.school

----

ילדי כיתות א'-ו' יקבלו סיסמאות לאתרי התוכן בתחילת השנה

רשימת אתרי התוכן והסבר כניסה